Celebration of The First Decade (1990-2001)

Ceramics by Japanese & American Artists
2001

Over 40 selected ceramic works exhibited in the gallery between 1990 and 2001 are featured in this compact catalog. Featured artists: Shoji Hamada, Anjin Abe, Eiko Kishi, Yoshihiko Yoshida, Takao Okazaki, Naokata Ueda, Peter Callas, Walter Hahn, Takao Okazaki, Takushi Haraguchi, Ryoji Koie, Tobei Tahara, Seiko Kondo, Shigemasa Higashida, Randy Johnston, Tadashi Kanai, Yasuhiro Kohara, Enryu Kano, Takashi Nakazato, Shiro Tsujimura, Fiona Wong, Hikaru Shimamura, Yasuhisa Kohyama, Katsuyuki Sakazume, Yuriko Matsuda, Hideo Miyaoka, Tacy Apostolik, Malcolm Wright, Kyo Tsuji.

 

Published by Dai Ichi Arts. 

8” x 8”, 32pp.