ceramics

Kato Tsubusa | Celadon Flower Vase

Kato Tsubusa 加藤委(1965- )

Celadon Flower Vase 青白磁ハコ

H3” x W10.6” x D7”, H8 x W27 x D18cm

Porcelain

With Signed Wood Box

Name *
Name