ceramics

KISHINO Kan | Shino Guinomi

Kishino Kan 岸野寛(1975- )
Shino Guinomi 絵志野四方盃
H1.8” x Dia2.3”, H4.8 x Dia5.8cm
Stoneware
$230

Name *
Name